Staff

Fedorova Aleksandra Yakovlevna

Senior Instructor


+7 (4112) 36-61-82

Эл. почта: ay.fedorova@s-vfu.ru

Publications